Apua lapsille

Avopalvelut
Pääkaupungin turvakoti ry:n Avoyksikössä autetaan niitä helsinkiläisiä miehiä ja naisia, joiden elämässä on perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Työmuoto mahdollistaa koko perheen avun saamisen samanaikaisesti. Lasten ja nuorten avunsaanti edellyttää, että ainakin toinen lapsen vanhemmista on Avoyksikön asiakkaana. Työskentelyn tavoite on tuoda lapsen / nuoren ääni kuuluville perheen tilanteesta, antaa lapselle / nuorelle mahdollisuus kertoa omasta kokemuksestaan ja saada välineitä selviytymiseen.
Lasten ja nuorten kanssa työskentelevä avopalvelutyöntekijä työskentelee yhdessä perheen aikuisia tapaavien Avoyksikön työntekijöiden kanssa.

Yhteystiedot
Avopalvelutyöntekijä Kene Truve
050 407 3968

Avoyksikkö Kilpolantie 2
00940 Helsinki

Laitospalvelut
Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakodissa ja asumisyksikkö Kilpolassa tehtävän lapsilähtöisen väkivaltatyön tavoitteena on kuulla ja tukea lasta hänen vaikeassa elämäntilanteessaan. Lapsia tavataan yksilö-, sisarus- ja ryhmätapaamisissa.  Lapsen perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyviä kokemuksia tuntemuksineen käydään läpi lapsen ja hänen perheensä asiakkuuden aikana ja ne viedään tiettäväksi aikuisille perheen tulevaisuutta suunniteltaessa.