Asumisyksikkö Kilpola sijaitsee yhdistyksen omistamassa Koy Kilpolantie 2- nimisessä kiinteistössä osoitteessa Kilpolan tie 2, 00940 Helsinki. Asumisyksikössä on 18 asuntoa, pieniä yksiöitä tai kaksiota, jotka on tarkoitettu turvakotijakson jälkeiseen tuetun asumisen jaksoon. Asiakkaat tekevät omat vuokrasopimuksensa asuntoihin ja palvelua ostava kunta maksaa asiakkaan saamasta palvelusta palvelupakettimaksun.

Asumisyksikkö Kilpolan päämääränä on tuetun asumisen keinoin auttaa asiakasta väkivallattoman elämän rakentamisessa ja vakiinnutta­misessa. Tuettu asuminen on palvelu, joka tukee asiakkaan itsenäistä selviytymistä. Tämä voidaan toteuttaa joko turvakodin jälkeisenä aikana tai ilman turvakotiasiakkuutta. Asumisyksikkö Kilpolassa aikuiset ja lapset saavat ammatillista tukea henkiseen jaksamiseensa ja selviytymiseensä sekä apua käytännön asioiden hoitoon. Osa asiakkaista on tehnyt eroratkaisun, osa tarvitsee aikalisän perhetilanteensa selvittämiseksi. Asumisyksikössä on maahanmuuttajatyön erityisosaamista erikielisine avustajineen.

Asumisyksikkö Kilpolan kaikkia asiakkaita tavataan suunnitelmallisesti viikoittain. Tapaamissa käydään läpi asiakkaan asiakassuunnitelman mukaisia asioita, tarkastellaan tavoitteiden saavuttamista, keskustellaan perhe- ja lähisuhdeväkivallan viitekehykseen liittyvistä asioista ja suunnitellaan tulevaisuutta. Asiakkailla on käytettävissään kaikkina arkipäivinä päivystyspalvelu heidän akuutteja asioitaan ja tilanteitaan varten. Päivystyspalvelu on tärkeä osa asumisyksikkö Kilpolan palvelurakennetta, jossa asiakkaat saavat apua asioissaan heti.

Lapsilähtöisen väkivaltatyön tavoitteena Asumisyksikkö Kilpolassa on tukea lasta selviämään perhe-ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvistä kokemuksista, antaa tuetusti tilaa hänen tunteilleen sekä suuntautumaan tulevaisuuteen. Lapset saavat tarpeidensa mukaista yksilöllistä tukea tilanteessaan. Vanhempien halutessa heitä ohjataan vanhemmuuskeskusteluissa tukemaan ja kuulemaan lastaan ikätasoisin keinoin.

Yhdistyksen Asumisyksikkö Kilpola noudattaa työssään Ensi-ja turvakotien liiton väkivaltatyön laitos – ja avopalvelutyön laatukriteereitä. 

Yhteystiedot

Asumisyksikkö Kilpola
Kilpolantie 2

00940 Helsinki
fax 09 -2243 4025

kartta

Vastaava sosiaalityöntekijä  Oluwakemi Ariyo 050 591 4650
Sosiaaliohjaaja Hanne Hyttinen 050 5643392
Sosiaaliohjaaja Satu Leppänen 050 324 9178
Sosiaaliohjaaja, lapsityö Larissa Puruskainen  040 457 8207

Asumisyksikön päivystäjä 050 331 6528 (ma-ti klo 14:00-16:00 ja ke-pe 9:30-11:30)  tai
asumisyksikko@paakaupunginturvakoti.fi